Kontakt

Kontakt

V prípade akýchkoľvek nejasností nás prosím kontaktujte na našich tel. číslach alebo e-mailom. MariJo spol. s r. o. Račianska 33 831 02 Bratislava Prevádzka a korešpondenčná adresa: MariJo, s. r. o. Výhonská 1 835 10 Bratislava Tel: +421 2 44 372 333 Fax: +421 2 44 452 929 SOS: +421 903 472 333 E-mail: marijo@marijo.sk Mapa: Domov